Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje i załatwia sprawy zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Sprawy kierowane do komendy mogą być wnoszone pisemnie (adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach ul.Gabriela Narutowicza 3 99-200 Poddębice) lub za pomocą faksu (numer 0-prefiks-43 678 75 04). Wpływające pisma podlegają rejestracji w sekretariacie według daty wpływu. Następnie po dokonaniu dekretacji przez Komendanta Powiatowego PSP pisma te są kierowane do merytorycznych komórek organizacyjnych, celem ich załatwienia. Do najczęściej wnoszonych spraw zaliczamy:

- wydawanie zaświadczeń o przyczynach powstania zdarzenia (pożaru, miejscowego zagrożenia, itd.),

- potwierdzanie udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych,

- wydawanie zaświadczeń dotyczących stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów,

- prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych na wniosek,

- dokonywanie odbiorów obiektów nowych i adoptowanych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Komendant Powiatowy PSP w Poddębicach w poniedziałki w godz. 1400 - 1600.

Dni i godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek 730 - 1530.

Szukaj w tym dziale: