Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach
Szukaj w tym dziale:

Zarządzenie nr PO.023.24.2014 w sprawie  wprowadzenia w użytkowania wymagań organizacyjno-technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta PSP w Poddębicach sposobu połączeń urządzeń alrmowych systemu syganalizacji pożarowej  z obiektem Komendy PSP w Poddębicach