Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach
Minimalny standard wyszkolenia dla jednostek OSP w KSRG

Standard wyszkolenia jednostki OSP w KSRG ustalono na poziomie co najmniej 12 ratowników (dwie obsady samochodu gaśniczego średniego), przy czym strażacy ratownicy OSP powinni spełniać następujące minimalne kryteria w zakresie przeszkolenia pożarniczego:

Szkolenie podstawowe – 12 (cały stan), w tym:

- szkolenie naczelników – 2 osoby,

- szkolenie dowódców – 2 osoby,

- szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu – 3 osoby,

- szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego – 4 osoby,

- szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy – 8 osób,

- szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym – 4 osoby,

- szkolenie z zakresu zabezpieczenia lądowania LPR – 4 osoby.

 

 

W przypadku braku osiągnięcia standardu w zakresie przeszkolenia 2 naczelników zamiennie dopuszcza się przeszkolenie 1 naczelnika i 3 dowódców (łączny stan uprawnionych do kierowania działaniami ratowniczymi nie może być mniejszy niż 4). Należy przy tym zaznaczyć, że poszczególni funkcyjni powinni również spełniać inne wymagania określone w odrębnych przepisach np. konserwator sprzętu (kierowca) - prawo jazdy wymaganej kategorii, zaświadczenie do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, stosowne przeszkolenie do obsługi posiadanego specjalistycznego wyposażenia

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2638
Wprowadzony przez: Radosław Cieślikowski
Data opublikowania: 2016-08-08 07:59:41
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2021-01-20 08:55:03 Magdalena Maciaszczyk
2021-01-20 08:55:00 Magdalena Maciaszczyk
2019-03-13 10:11:04 Magdalena Maciaszczyk
2016-08-08 08:01:07 Radosław Cieślikowski Publikacja artykułu