Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach

      Co to jest?
Szkolenie podstawowe

W dniu 28 września 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach rozpoczęto szkolenie podstawowe dla 32 strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Poddębickiego. Szkolenie ma na celu przygotowanie druhów ochotników do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Powyższe szkolenie jest prowadzone w oparciu o zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z 2015 roku. W ramach szkolenia podstawowego realizowana będzie tematyka dotycząca:

- podstawowych czynności z zakresu ratownictwa technicznego,
- podstawowych czynności z zakresu działań przeciwpowodziowych,
- zasad pracy w radiowej sieci UKF Państwowej Straży Pożarnej,
- wydawania sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze.   

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 45
Wprowadzony przez: Magdalena Maciaszczyk
Data opublikowania: 2019-08-01 09:55:34
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-09-30 13:53:03 Magdalena Maciaszczyk
2019-09-30 13:23:28 Magdalena Maciaszczyk
2019-08-01 13:08:27 Magdalena Maciaszczyk Publikacja artykułu