Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach

      Co to jest?
Uroczyste podpisanie umów dofinansowania na zakup sprzętu między OSP a WFOŚiGW w Łodzi

 


 

 

W dniu 02 października 2019 roku w budynku Komendy Powiatowej PSP w Poddębicach zostały podpisane umowy pomiędzy Zarządami jednostek OSP a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Umowy dotyczyły wsparcia jednostek OSP w zakresie programu priorytetowego na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska. W podpisaniu umów uczestniczyły Zarządy jednostek OSP z terenu pięciu powiatów: poddębickiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego i zduńskowolskiego, łącznie 12 jednostek. W imieniu WFOŚiGW umowy podpisywał Prezes Zarządu Pan Wojciech Miedzianowski. Niniejszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością parlamentarzyści Senator RP Przemysław Błaszczyk i Poseł na Sejm RP Piotr Polak. W uroczystości wzięli również udział władze samorządowe powiatu poddębickiego Wicestarosta Piotr Majer wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Sebastianem Romanowskim oraz Wójt Gminy Zadzim Krzysztof Woźniak, a także Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Poddębicach druh Tadeusz Chmielewski oraz Komendanci Powiatowi PSP z w/w powiatów.

  

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 69
Wprowadzony przez: Magdalena Maciaszczyk
Data opublikowania: 2019-10-03 07:47:09
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-10-03 08:25:31 Magdalena Maciaszczyk
2019-10-03 08:25:13 Magdalena Maciaszczyk